Hlasování odborné poroty 

Libuše Šmuclerová, CNC

Anticena
Mobilní operátoři předražená data pro veřejnost

Projekt roku
Branky body kokoti

Globální projekty českých tvůrců
Windy

Marketingová inspirace
CZC.cz - kampaň Dvojky

Obsahová inspirace
Rozšířená realita: Rozhlas Srpen 1968

E-commerce inspirace
Bezpotisku.cz

Veřejně prospěšná služba – cena České televize
Paměťnároda.cz

Hlavní partner

Partneři

Partner slavnostního vyhlášení

Hlavní mediální partneři

Mediální partneři

Produktoví partneři

Organizátor

Produkce