Hlasování odborné poroty 

Martin Picek, Group M

Osobnost roku
Eva Pavlíková

Anticena
Zpřístupňování závadného obsahu na Xvideos.com: Je možno tuto kategorii rozšířit z jednoho na tři umístění? Třetí, druhé a první "anticena" místo? Páč těch jevů je každoročně více a více a z různých oblastí (brand safety, porušování lidských práv, snižování komfortu online uživatel apod.)

Projekt roku
Revoluce ve výuce informatiky ve školách

Globální projekty českých tvůrců
Productboard.com

Marketingová inspirace
Český olympijský tým - online komunikace v průběhu OH

Obsahová inspirace
Svoboda 1945: Liberation

E-commerce inspirace
terap.io

Veřejně prospěšná služba – cena České televize
E-Bezpečí

Generální partner

Produktoví partneři

Hlavní mediální partner

Mediální partneři

Za podpory